Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Представители на Община Свищов взеха участие в кръгла маса организирана от катедра «Стратегическо планиране» към СА «Д. А. Ценов»

Представители на Община Свищов взеха участие в кръгла маса организирана от катедра «Стратегическо планиране» към СА «Д. А. Ценов»
Добавена на: 2019-10-22 16:31:35

Представители на Община Свищов взеха участие в кръгла маса организирана от катедра «Стратегическо планиране» към СА «Д. А. Ценов»
Представители на Община Свищов взеха участие в кръгла маса организирана от катедра «Стратегическо планиране» към СА «Д. А. Ценов»
Представители на Община Свищов взеха участие в кръгла маса организирана от катедра «Стратегическо планиране» към СА «Д. А. Ценов»

На форума Анелия Димитрова подчерта, че през последните 4 години община Свищов е реализирала над 106 проекта, чрез които са инвестирани повече от 62 млн. лв.в Общината

На 22 октомври в СА «Д. А. Ценов» - Свищов  се проведе кръгла маса  на тема «Управлението на проекти – предизвикателство пред съвременната наука и практика». Научният форум е организиран от катедра «Стратегическо планиране», в изпълнение на проект «Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор».
Проф. д-р Маргарита Богданова откри кръглата маса и направи презентация, чрез която сравни двата основни подхода при управление на проекти – традиционен и гъвкав, като постави специален акцент на методологията на гъвкавото управление на проекти като подход, с по-висока ефективност, и ефикасност на дейността на организациите в публичния сектор.
Като специален гост на събитието, в.и.д. кмет на община Свищов Анелия Димитрова бе придружена от директора на дирекция «Култура и културно наследство» Росен Маринов и екип от експерти в лицето на Маргарита Перникова, Енвер Юсниев и Емилия Парашкевова, които споделиха, по време на кръглата маса, своя практически опит в работата си по проекти. В своите приветствени думи г-жа Димитрова подчерта, че през последните 4 години община Свищов е реализирала над 106 проекта за повече от 62 млн. лв., от които 57 млн. лв. са инвестирани в инфраструктурата на различни обекти в община Свищов. Тя допълни, че проектите са имали различни източници на финансиране, но безспорно водещ принцип, през последните четири години на управление, е било търсенето и реализирането на качествени проекти, които да оставят своя значим отпечатък върху устойчивото развитие на Общината.
Анелия Димитрова поздрави катедра «Стратегическо планиране», за това което прави в двете си магистърски програми, осигурявайки на практиката такива специалисти и подготвени кадри,  на които да се разчита както във бизнеса, така и в публичния сектор за реализирането на различни проекти.
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания