Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

10 години от създаването на специалност «Икономика на туризма» отпразнува СА «Д. А. Ценов» в Свищов

10 години от създаването на специалност «Икономика на туризма» отпразнува СА «Д. А. Ценов» в Свищов
Добавена на: 2019-10-14 15:15:33

10 години от създаването на специалност «Икономика на туризма» отпразнува СА «Д. А. Ценов» в Свищов
10 години от създаването на специалност «Икономика на туризма» отпразнува СА «Д. А. Ценов» в Свищов
10 години от създаването на специалност «Икономика на туризма» отпразнува СА «Д. А. Ценов» в Свищов
10 години от създаването на специалност «Икономика на туризма» отпразнува СА «Д. А. Ценов» в Свищов

Празникът беше отбелязан с Международна научнопрактическа конференция

На 11 и 12 октомври в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе Международна научнопрактическа конференция на тема: «Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи», която беше посветена на 10-годишнината от създаването на специалност „Икономика на туризма“ в свищовската Алма матер.
Ректорът на СА „Д. А. Ценов“ доц. д-р Иван Марчевски поздрави ръководството на катедрата за избора на актуална тема и изрази надежда конференцията да приключи с реални решения, които да отговарят на нуждите и динамиката на времето, в което живеем. Като подчерта чудесното развитие на най-младата катедра, доц. д-р Марчевски подари на нейния ръководител доц. д-р Петя Иванова почетния знак на Акедемията и пожела още много успехи.
На откриването, като представител на община Свищов, присъства директорът на дирекция «Култура и културно наследство» Росен Маринов, който поздрави студентите, преподавателския състав на катедра «Икономика и управление на туризма» и ръководителя на катедрата доц. д-р Петя Иванова, като им пожела ползотворна научна работа и успешна реализация в практиката. Росен Маринов говори за пропорционалната връзката между икономиката и туризма, и въздействието на добре развития и работещ туристически маркетинг върху икономиката на всеки район. Той подчерта усилията, които община Свищов полага за развитието на туризма и популяризирането на културно-историческите забележителности, като изрази надежда съвместната и ползотворна работа със СА «Д. А. Ценов» в тази посока да продължи и в бъдеще.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания