Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Министерство на Културата отпусна 4 143 лева на 4 читалища от община Свищов по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и ин

Министерство на Културата отпусна 4 143 лева на 4 читалища от община Свищов по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и ин
Добавена на: 2019-09-20 16:56:31

Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции и насърчаване на интереса към книгата и четенето

Министерството на Културата одобри проектите на четири свищовски читалища, които кандидатстваха по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“. Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции, насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.  
Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.
За обновяване на библиотечния си фонд, свищовските читалищата получиха сумата от 4 143,30 лв., която е отпусната, както следва:
НЧ "Съзнателност-1899", с. Овча могила -1015 лв.;
НЧ "Филип Станиславов-1903", с. Ореш - 1079,05 лв.;
НЧ "Заря-1898", с. Хаджидимитрово - 975,47 лв.;
НЧ "Светлина-Царевец 1927", с. Царевец - 1073,78 лв.;
Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имаха всички обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки. Одобрени са 457 проекта на библиотеки от цялата страна, които са финансирани с близо 900 хил. лв.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания