Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРИЗНАНИЕ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРИЗНАНИЕ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2019-07-01 17:14:14

по програмата INTERREG V-A Румъния – България

От всички общини, попадащи в обхвата на Дунавския трансграничен регион от териториите на Р. България и Р. Румъния, Община Свищов е избрана да бъде домакин на значимо престижно събитие. Събитието се организира от Съвместния технически Секретариат на Програмата INTERREG V-A Румъния – България и ще се проведе на 08-ми юли 2019 година.
Това домакинство е в резултат на успешното изпълнение на дейностите по проект: ROBG-174, „Вашето здраве има значение! Модернизация на болниците в градовете Зимнич и Свищов“, с водещ бенефициент Кметство Зимнич в партньорство с Община Свищов – бенефициент 2.
Предстоящото събитие ще бъде фокусирано към популяризиране на постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности.
Припомняме, че цитирания по-горе проект с общ бюджет: 1 475 894, 96 евро беше финансиран в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния – България, а основните дейности включваха:
 - Ремонт и обновяване на помещения в МБАЛ “Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов;
 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Компютърен томограф и обзавеждане към него;
 -  Доставка на напълно оборудван „Реанимобил“ (Линейка тип „С“) – лекотоварен автомобил за спешна медицинска помощ.
            По време на събитието ще бъде представена и презентация съдържаща информация за Програмата, в т.ч и за проекта, който беше изпълнен в партньорство с кметство Зимнич. Презентацията ще бъде последвана от пресконференция и посещения на четирите обекта, финансирани по програмата за Трансгранично сътрудничество, а именно МБАЛ “Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов, за да бъде представено оборудването, закупено в рамките на проекта, Културният център в с. Царевец, реализиращ се по проект „Традиция и танц - мост над река Дунав“, Кризисният център в с. Овча Могила, изпълняван по проект „Единни стандарти, засилена координация - обща сигурност“ и предстоящият проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към ТЕН-Т инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“, осигуряващ изцяло рехабилитирана пътна артерия между селата Драгомирово и Овча Могила в община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания