Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ
Добавена на: 2019-06-17 14:24:21

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия


 
От ОБЩИНА СВИЩОВ
БУЛСТАТ 000 133 965
Адрес: ул. „Цанко Церковски“ №2, гр. Свищов
тел. 0631/68 132, Факс: 0631/60 504, e-mail: obshtina@svishtov.bg 
 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
     В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
Ви уведомяваме:
     На 20.06.2019 г., от 6.00 до 10.00 часа ще се проведе авиационо третиране със самолет на тополи, върба, акация, аморфа и др.
     Третирането се извършва срещу вредител – комари.
     Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
- о-в Вардим - 5510,0 дка, отстоящи от населеното място 0,35 км.;
- о-в Малък Вардим – 328,0 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км.;
- бреговата ивица от о-в Малък Вардим до гр. Свищов – 1074 дка отстоящи от населеното място 0.3 км.;
 - бреговата ивица от гр. Свищов до АЕЦ – Белене - 1944,0 дка отстоящи от населено място 0,3 км., залесените територии в местността „Блатото” - 894 дка, отстоящи от населено място 0,3 км. и  залесените територии южно от града – 250 дка, отстоящи от населено място 0,3 км.
- територии около с. Ореш – 300 дка., отстоящи от населеното място 0,3 км.
 
Забележка: При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични  условия до 24.06.2019 г. включително.
 
 
 
С уважение,
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания