Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов

Заповед на кмета на община Свищов
Добавена на: 2019-05-20 13:29:06

ЗАПОВЕД №564-РД-01-03/20.05.2019 г.

На основание чл.44 ал.1 т.4 и ал.2 от ЗМСМА, Указ № 53, ДВ бр.24 от 22.03.2019 г., с цел осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на Община Свищов по време на произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.


      
                           ЗАБРАНЯВАМ:


1. Продажба и консумация на спиртни напитки във всички магазини, заведения и други обществени места в продължение на целия изборен ден - от 00:00 часа до 24:00 часа на 26 май 2019 г.

2. Провеждането на масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред в продължeние на целия изборен ден - от 00:00 часа до 24:00 часа на 26 май 2019

3. Забраната по т.1 не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни тържества, празнични срещи и обредни ритуали. При провеждането на същите, задължавам организаторите да вземат съответните мерки с оглед да не се нарушава обществения ред в изборния ден.

Със заповедта да се запознаят ръководителите на държавни, общински и частни фирми, извършващи търговия със спиртни напитки на територията на общината и кметствата.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ МВР - Свищов.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите, чрез средствата за масово осведомяване в общината.


 

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания