Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Велико Търново уведомява

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Велико Търново уведомява
Добавена на: 2019-04-24 17:06:58

На 09.05.2019 г. от 10.00 до 13.30 ч. в приемната на ТП на НОИ в сградата на Община Свищов с цел консултиране на гражданите


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Велико Търново уведомява, че на 09.05.2019 г. от 10.00 до 13.30 ч. в приемната на ТП на НОИ в сградата на Община Свищов с цел консултиране на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, експертен екип от отдел „Пенсии“ ще предоставя на своите бъдещи клиенти услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“. За да бъде извършено изчислението е необходимо да бъдат представени следните документи:

1. Лична карта

2. Удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор.

3. Документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.
 

Освен наличието на горепосочените документи гражданите следва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази датата информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Изчисленият размер е прогнозен, базира се на информацията подадена от работодателите в Регистъра на осигурените лица, както и на последния, обявен от НОИ, среден осигурителен доход за страната. Поради ежемесечната промяна на средния осигурителен доход за страната, обявяван от НОИ, както и в случаите, при които е подадена некоректна информация от осигурителите размерът на пенсията при отпускането ѝ няма да съвпада с изчисления прогнозен.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания