Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. март 2019

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. март 2019
Добавена на: 2019-03-14 17:02:23

На 28. 03.2019 г. /Четвъртък/ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. март 2019

Понеделник – 18.03.2019 г.

    от 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
 
Вторник – 19. 03.2019 г.

    от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”

    от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”

    от 16.00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“
 
Сряда – 20. 03.2019 г.

    от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”

    от 16.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”
 
Четвъртък – 21. 03.2019 г.

    от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”

    от 15.30 часа – Председателски съвет

    от 16.00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“
 
 
28. 03.2019 г. /Четвъртък/ – от …..часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов
 
На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания