Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ се проведе в Свищов

Встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ се проведе в Свищов
Добавена на: 2019-02-20 14:37:23

Встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ се проведе в Свищов
Встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ се проведе в Свищов
Встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ се проведе в Свищов

Проектът е финансиран по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 и е на обща стойност 989 405 €

      На 19 февруари в град Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 84189 от 23.07.2018 г. – PROJECT CODE ROBG-274. Проектът е финансиран по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 и е на обща стойност 989 405 €. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а бенефициенти по проекта са община Свищов и община Зимнич.
Проектът има за цел да обхване всички жители в района на програмата и да създаде мерки за защита в областта на наводненията, опазване на горите, земетресенията и други бедствия, при които хората да бъдат подпомогнати от  Кризисния център.
Населението, което ще се възползва от мерките за защита на проекта, е около 65 000 жители. Чрез проекта ще се създаде съвместно партньорство и ще се извършва обмяна на опит в областта на съвместното ранно предупреждение, както и реагиране при извънредни ситуации.
Тематични цели на проекта са: Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването и управлението на риска; Опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите; Чрез изпълнението на  проекта ще се подобри качеството на съвместното управление на риска в района на изпълнението на проекта за трансгранично сътрудничество.
Проектът ще включва още изготвяне на планове за действие и устойчивост при бедствия, както и кампании за повишаване на осведомеността за трансграничното население, относно опасностите и смекчаване на риска от кризисни ситуации.
Очаквани резултати: Създаване на два напълно оборудвани центъра за аварийни ситуации – Кризисни центрове в с. Овча Могила, община  Свищов и в гр. Зимнич; Конкретизиране на мерки за предотвратяване на наводнения, пожари и други бедствия; Създаване на система за управление на риска и трансгранични спасителни услуги/системи; Съвместно предотвратяване и управление на риска от бедствия като един от основните трансгранични приоритети; Подобряване на съвместното управление на общите рискове на трансгранично равнище.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания