Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Свищов
Добавена на: 2019-01-25 17:41:59

Заповед № 74 РД-01-03, гр. Свищов, 25.01.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД-01-14 от 25.01.2019 г. на Директора на РЗИ – В. Търново
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
            Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Свищов срещу разпространението на грипна епидемия, които следва да бъдат предприети:


Преустановяване на учебния процес във всички училища на територията на община Свищов за периода от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. включително.

Преустановяване функционирането на всички детски градини на територията на община Свищов, Млечна кухня, Дневния център за деца с увреждания в гр. Свищов и Центъра за обществена подкрепа в гр.Свищов, считано от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително.       

Настоящата заповед да се сведе до знанието за сведение и изпълнение на съответните длъжностни лица.
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ        

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания