Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. април 2018

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. април  2018
Добавена на: 2018-04-13 11:20:05

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 26.04.2018 г. /ЧЕТВЪРТЪК/

Понеделник – 16.04.2018 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
• от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”

Вторник – 17.04.2018 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”
• от 16.30 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

Сряда – 18.04.2018 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”
• от 15.00 часа – ПК по „ТСУ и общински активи”

Четвъртък –19.04.2018 г.
• от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”
• от 16.00 часа – Председателски съвет
• от 16.30 часа ПК по “Установяване конфликт на интереси”

26.04.2018 г. /Четвъртък/ – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов

На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания