Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2017-11-01 15:33:19

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

На 7 ноември 2017 г. ще бъде официално открита реновираната ДГ № 1 "Васил Левски"

ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. за проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
има удоволствието да Ви покани на 07 ноември 2017 г. на официална церемония „откриване на обекта“ - ДГ №1 „Васил Левски“ гр. Свищов в 15,45 часа по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”.
Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител на електронен адрес: mari.docheva@gmail.com
За допълнителна информация:
инж. Мария ДОЧЕВА, Ръководител на проекта,
Община Свищов, ул. Цанко Церковски 2, тел. 0631/68 121С уважение,
инж. Мария ДОЧЕВА
Ръководител проект
(Съгласно пълномощно №766/30.11.2016 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания