Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В А

О  Б  Я  В  А
Добавена на: 2017-09-05 16:48:19

Във връзка с изпълнението на проект „Правото на труд – право за достоен живот”

О  Б  Я  В  А
 
 
Във връзка с изпълнението на проект „Правото на труд – право за достоен живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” за предоставяне на социални услуги към Социално-консултативен център
Община Свищов уведомява, че е открита процедура за набиране на кандидати за длъжност:
Ø  „Социален асистент“ – 20
 
Кандидатите за , социални асистенти,  по проекта, следва да са неактивни безработни лица над 29 години, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж.
 
Всеки кандидат за длъжността „социален асистент“, може да подаде следните документи в деловодството на Община Свищов:
1.      Заявление по образец – получава се от деловодството при подаване на документите.
2.      Професионална автобиография – приложение към заявлението.
3.      Документ за самоличност (копие).
4.      Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда или еквивалентен документ.
5.      Копие от диплом за завършено образование.
6.      Копие от трудова книжка, доказваща стаж в сферата на социалните дейности /при наличие на такъв/.
 
Подборът на кандидатите ще се осъществи на два етапа:
·         Оценка по документи
·         Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.
Одобрените кандидати ще преминат професионално обучение и ще получат сертификат
за професия „Социален асистент”.
Документи се подават всеки делничен ден от 8,30 до 17,00 ч. от 05.09.2017 г. до 25.09.2017 год. в Деловодството на Общината.
Повече информация за условията на проекта може да получите на тел. 0631/40086
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания