Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА

ОБЯВА
Добавена на: 2017-08-21 14:53:48

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД СВИЩОВ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД СВИЩОВ ОБЯВЯВА, ЧЕ НА 21.08.2017 ГОД. ОТ 10,00ЧАСА В ЗАЛА №1 НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ 37В ОТ ЗСПЗЗ.
ИЗГОТВЕНИ СА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ   РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪГЛАСТНО  § 2Ж ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ.
ИЗГОТВЕН Е И РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА.
СЪЩИТЕ ЩЕ СА  ДОСТЪПНИ ЗА СВАЛЯНЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС   HTTP://WWW.SVISHTOV.BG /РАЗДЕЛ „ОБЩИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ“, ПОДРАЗДЕЛ „Документи по УССДОПиП“, СЕКЦИЯ „Земеделие“/ НА 21.08.2017 ГОД.
 
 
Емел Мехмед  -П-
Председател на комисията по чл.37В от ЗСПЗЗ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания