Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов отправи Искане за отпускане на средства за щетите от дъждовете

Община Свищов отправи Искане за отпускане на средства за щетите от дъждовете
Добавена на: 2017-07-12 14:11:10

Община Свищов отправи Искане за отпускане на средства за щетите от дъждовете
Община Свищов отправи Искане за отпускане на средства за щетите от дъждовете

Шест населени места на територията на общината са с тежки поражения от водното бедствие

Във връзка с падналите обилни валежи и нанесените щети по пътната инфраструктура Община Свищов отправи Искане за предоставяне на средства до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и до бластния управител на Велико Търново проф. Любомира Попова.
В документа подробно са описани нанесените щети на територията на общината. Засегнатите населени места, за които е отправено искането са Ореш, Козловец, Деляновци, Совата, Царевец и Горна Студена.
Със Заповед на Кмета на общината предварително бе назначена комисия, която да направи оглед и да установи щетите. Валежите са причинили нарушения на пътната настилка, тротоари и мостове в някои от селата.
Кметът Генчо Генчев съобщи, че семейства, които са пострадали при водната стихия имат възможност да подадат молба за помощ до Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Свищов, където при одобрение да им бъде отпусната еднократна помощ от 325 лева.

Пресцентър на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания