Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Решение на Апелативен съд Велико Търново връща собственост на община Свищов

Решение на Апелативен съд Велико Търново връща собственост на община Свищов
Добавена на: 2017-06-29 13:08:41

Общината предвижда да изгради в имота претоварна станция за сортиране на отпадъците, преди транспортиране на депо за депониране на битови отпадъци

С Решение от 16 юни 2017 г., Апелативният съд в гр. Велико Търново уважи претенциите на Община Свищов против "Драгажен флот Истър" АД - гр. Свищов, за собственост върху дворно място площ 12 062 кв. м. Освен признаване на правото на собственост, съдът е разпоредил на "Драгажен флот Истър" АД да премахне изградения в имота "Бетонов център".

Това решение на Апелативен съд Велико Търново е важно за Общината, тъй като тя предвижда да изгради в имота претоварна станция за сортиране на отпадъците, преди транспортиране на депо за депониране на битови отпадъци.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания