Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проведе се първото за годината заседание на Местната комисия по обществен ред и сигурност

Проведе се първото за годината заседание на Местната комисия по обществен ред и сигурност
Добавена на: 2017-02-03 16:27:41

Проведе се първото за годината заседание на Местната комисия по обществен ред и сигурност

Приоритетен въпрос в дневния ред беше организацията на предстоящите избори за Народно събрание, които ще се проведат на 26.03.2017 г.

Членовете на Местната комисия по обществен ред и сигурност заседаваха в Гербовата зала на Община Свищов, където бе направен Отчет за работата на Комисията през 2016 година. В дневния ред бяха засегнати въпроси, във връзка с мероприятията включени в Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ и Националната стратегия „Полицията в близост до обществото“, за 2017 година.
Приоритетен въпрос в дневния ред беше организацията на предстоящите избори за Народно събрание,  които ще се проведат на 26.03.2017 г. Коментирано беше безопасното извозване на бюлетините и членовете на СИК до РИК - Велико Търново и обратно, както и местата за лепене на плакати и предизборни материали. Комисията взе решение, преди старта на предизборната кампания да направи среща с представителите на всички политически сили в община Свищов, с цел да ги информира за техните права и задължения, касаещи реда и сигурността при провеждане на цялата предизборна кампания  и конкретни предизборни мероприятия.
Представителите на РУ Свищов уведомиха присъстващите членове за предстоящата инициатива, която смятат да предприемат: Органите на реда ще организират среща на всички домоуправители в гр. Свищов, за да изискат от тях съдействие относно информиране на домуващите в жилищните сгради за зачестилите напоследък измами. Чрез лични разговори с жителите на своя район, домоуправителите биха могли да  предотвратят евентуални бъдещи злоупотреби с добрината и доверието на хората – евентуални жертви на измама.
На заседанието бяха обсъдени и културните мероприятия, касаещи координирани действия между органите на реда и Община Свищов, както и състоянието на язовирите на територията на общината, предвид предстоящото снеготопене. Актуален остава въпросът за изготвянето на Генерален план за организацията на движението по пътищата в община Свищов, за който са необходими солидни средства и допълнителна подготовка за реализирането му.
 
Местната комисия по обществен ред и сигурност е определена в следния състав:

Председател: Красимир Стефанов – общински съветник;
Секретар: инж. Стефан Димитров – директор Дирекция „УОМПТЧ“ в Община Свищов;
Членове:
 Бедри Алиев – зам.-кмет на Община Свищов;
 Борислав Замфиров – зам.-кмет на Община Свищов;
 Любомира Петрова – секретар на Община Свищов;
 Росен Маринов – директор на Дирекция „ККН“ в Община Свищов;
 Румяна Кузева – началник отдел „Образование“ в Община Свищов;
 Ренета Чобанова – началник отдел „Закрила на детето“ в Община Свищов;
 Блага Георгиева – Районен прокурор;
 Инспектор Виктор Тонков – инспектор ДПК в РСПБЗН – Свищов;
 Ст. инспектор Владислав Йорданов – началник група „Охранителна полиция“ в РУ Свищов;
 Инспектор Ташко Ташков – ПИ в „Пътна полиция“ в РУ Свищов;
 Инспектор Митко Телбис – разузнавач „Криминална полиция“ в РУ Свищов;
 Инспектор Лора Георгиева – инспектор „Детска педагогическа стая“ в РУ Свищов;
 Мл. експерт Генади Георгиев – мл. полицейски инспектор в „Териториална полиция“ в РУ Свищов.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ    
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания