Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов обучи и нае млади хора по европейски проект

Община Свищов обучи и нае млади хора по европейски проект
Добавена на: 2017-01-05 16:41:29

Община Свищов обучи и нае млади хора по европейски проект

Повече от 1/3 от обучаващите се младежи са от населените места на община Свищов, като местоработата им е съобразена с конкретното местоживеене на съответния служител

     Проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд ще се изпълнява в рамките на 15 месеца, считано от 15.04.2016 г.  и планиран край 15.07.2017 г.
Община Свищов, в качеството си на бенефициент, в изпълнение на Дейност 3 от Проекта, предостави обучение на млади хора, отговарящи на изискванията, за придобиване на професионална квалификация в четири сформирани групи, в следните професии: „Еколог“, „Охранител“, „Организатор на спортни прояви и първенства“ и „Офис секретар“. На 29 декември приключи обучението за по-голямата част от обучаващите се и на 4 януари те сключиха трудови договори с Община Свищов. Предстои завършване на обучението на още 15 еколози, което ще приключи в средата на месец февруари. След курса на обучение, лицата ще получат удостоверение за професионална квалификация и сертификат, и ще бъдат назначени на работа в Община Свищов. По проекта се обучават 60 младежи, като минимум 54 от тях ще бъдат назначени на трудов договор. Повече от 1/3 от обучаващите се младежи са от населените места на община Свищов,  като местоработата им е съобразена с конкретното местоживеене на съответния служител. В кметствата на Александрово, Совата, Ореш, Морава, Царевец, Червена, Вардим и Хаджидимитрово младите хора ще бъдат назначени в съответствие с професионалната им квалификация, придобита по време на проекта. Младите хора са назначени за срок от 6 месеца, по време на който ще получават минималната за страната работна заплата.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания