Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ученици от СУ „Николай Катранов“ участват в проект „България в пощенски картички“

Ученици от СУ „Николай Катранов“ участват в проект „България в пощенски картички“
Добавена на: 2016-11-24 11:02:32

Ученици от СУ „Николай Катранов“ участват в проект „България в пощенски картички“
Ученици от СУ „Николай Катранов“ участват в проект „България в пощенски картички“

От град Свищов участници в проекта са учениците от втори и четвърти клас, с класни ръководители Петя Попова и Стефка Николаева

      Във връзка с участието в национален проект по програма eTwinning „България в пощенски картички“, на 17 ноември 2016 г., в Актовата зала на СУ „Николай Катранов“, бе проведен урок на тема „Моя роден град обиколи“. Проектът е насочен към споделяне на дейности, проведени в различни градове в България – Свищов, Плевен, Павликени, Враца, Пловдив, Етрополе, София, Кубрат и други. Обхваща ученици от български училища на възраст 5-14 години. От град Свищов участници в проекта са учениците от втори и четвърти клас, с класни ръководители Петя Попова и Стефка Николаева. Специален гост на урока беше г-жа Таня Ликова, главен експерт „Култура” в Община Свищов. Основни цели на проекта са придобиване на система от знания за природата, обществото и човека, която включва: природни, исторически и обществени забележителности на родния край и България. Развиване на комуникативни умения и формиране на дигитални компетентности. Формирането на гражданска култура, възпитаването в дух на толерантност и сътрудничество е изключително важно за малките ученици. Възпитаване на любов към Родината, изразяваща се в уважение към природните богатства, историческото наследство и всички граждани на Република България, бе в основата на проведения урок. Децата представиха презентация, разказваха за родния Свищов, за свищовските будители и историята на града, с чувството на гордост и родолюбие. Като краен продукт от работата по проекта, учениците ще създадат карта на България от пощенски картички и описания с посетени от тях градове, исторически и природни забележителности. Децата стават граждани чрез разширяване кръга на своите взаимодействия. Ориентацията в средата, в мястото където живеят, учат и играят, запознаването с местната общност, нейната история и традиции обогатяват представата за света и са условие за развитие на чувство за принадлежност към него. Дейностите по проекта развиват устната и писмената реч на учениците, уменията им да общуват, познавателните им интереси и творческите им способности, мисленето, паметта и въображението им.
 
По информация на СУ „Николай Катранов”

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания