Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов получава 2 421 240,23 лева по проект за обновяване на обекти на обазованието

Община Свищов получава  2 421 240,23 лева по проект за обновяване на обекти на обазованието
Добавена на: 2016-11-16 14:18:48

МРРБ ОДОБРИ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА СВИЩОВ

Община Свищов получава 100 % безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP001-1.036-0003 „Обновяване на обекти на образованието  в Община  Свищов“. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Свищов и Интегрираният план за градско възстановяване и развитие.
Обща стойност на проекта 2 421 240,23  лева и продължителност 24 месеца
Инвестиционният проект и насочен към обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности.
Предвидени са интервенции за следните обекти на образователната инфраструктура в Свищов: ДГ  „Радост“, ДГ  „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила.
Ще бъдат изпълнени следните мерки:
·                        За ДГ „Радост“ - нов пътнически асансьор, нови метални евакуационни стълбища по късите страни на сградата, в помещението котелното, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.
·                        За ДГ  „Васил Левски“ – топлоизолация на стени и покрив, подмяна на осветление, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.
·                         За ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила са предвидени: подмяна на прозоречна дограма, поставяне на енергоспестяващо осветление, топлоизолация на стени, поставяне на котел на пелети, ремонт на покрив, стълбища и санитарни помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и др. дейности.
С цялостната реализация на проекта пряко ще се допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образованието на жителите в зоната, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището.
 С изпълнението на заложените мерки ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение на близо 400 деца посещаващи включените детски заведения и по-добри условия за работа на над 40 учители.
Подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, което ще осигури равен достъп до образование и интеграция на населението от общината, включително на групи с влошен социален статус.
Предоставянето на съвременни условия в образователната инфраструктура, които да допринесат за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания