Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Добавена на: 2016-11-15 16:43:58

Регионална дирекция по горите – гр. Велико Търново и ТП “Държавно горско стопанство - Свищов” уведомяват:

На основание чл. 37, ал.4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 29.11.2016 г. ( вторник ) от 10:00 часа в сградата на ТП “Държавно горско стопанство – Свищов” с адрес гр.Свищов , ул. “Нове” № 18 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии-държавна и общинска собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Свищов”.
Материалите от извършената инвентаризация и последващи дейности са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:
           
В ТП ДГС-Свищов, гр.Свищов , ул. “Нове” № 18 , всеки работен ден от датата на публикуване от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт – инж. Диляна Чоранова-Коева.
           
           
Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане- 29.11.2016 г:
-          писмено в ТП “ДГС-Свищов” гр.Свищов , ул. “Нове” № 18
-          на е-mail:  svishtov@scdp.bg
 
За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите , както и на заинтересованите лица и органи относно развитието на ТП “Държавно горско стопанство-Свищов” през следващите 10 години.
 
ТП “Държавно горско стопанство-Свищов”

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания