Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

МРРБ отпусна над 2 млн. лв. за обновяване на публична инфраструктура в Свищов

МРРБ отпусна над 2 млн. лв. за обновяване на публична инфраструктура в Свищов
Добавена на: 2016-11-11 10:54:22

Одобреното проектно предложение предвижда дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна 2 385 582, 43 лв. за реализирането на проектно предложение „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”.
     Проектното предложение е със срок на изпълнение 24 месеца и предвижда дейности за обновяване, и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов - сградата на общинската администрация на ул. "Цанко Церковски" №2 , сградата на отдел "Финансов" на ул. Д. Г. Анев №2 и сградата на звено "Култура" на ул. Д. Г. Анев №4. Общата застроена площ на сградите е 1279 кв.м., а обща разгъната площ 4052,14 кв. м. По Административната сграда на Община Свищов, сградата на Финансов отдел и сградата на звено "Култура" се предвиждат следните ремонтни дейности:
-              Топлоизолация на стени;
-              Подмяна на дограма;
-              Топлоизолация на покрив;
-              Подмяна на отоплителна инсталация;
-              Въвеждане на автоматично управление;
-              Отопление – повишаване КПД на водогреен котел с изграждане на котел на пелети;
-              Подмяна на осветление.
      Изпълнението на предвидените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Мерките ще позволят на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 хил. лв., само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Изпълнението му ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства от над 35 хил лв. годишно в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им. Проектът ще подобри средата на работа на общинската администрация и ще подобри качеството на предлаганите административни услуги за всички граждани на община Свищов. Проектът включва и следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания