Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Потвърдено е решение на ВТОС за прекратяване на „Строително предприятие“ ООД – гр.Свищов

Потвърдено е решение на ВТОС за прекратяване на „Строително предприятие“ ООД – гр.Свищов
Добавена на: 2016-11-04 12:03:02

На втора инстанция Великотърновски Апелативен съд потвърди изцяло вече постановеното от ВТОС решение

През 1998 година Община Свищов като собственик на „Строително предприятие” ЕООД, прехвърля съгласно договор за прехвърляне на дружествени дялове в полза на „СМК-Инвест” АД- гр.Свищов 15 774 дяла, представляващи 80% от капитала на дружеството, срещу задължението да ги заплати на части, под формата на разсрочени падежи. С извършената продажба „Строително предприятие” ЕООД се трансформира в „Строително предприятие” ООД с ограничено отговорни съдружници – „СМК Инвест” АД, притежаваща 80% от капитала на дружеството и Община Свищов притежаваща останалите 20% от капитала, а именно 3944 дяла. В последствие съдружникът „СМК-Инвест” АД не изпълнява задължението си да погасява дължимите към Община Свищов вноски. С Решение от 10.04.2010 година /по гр.дело №824/2010 по описа на ВТОС/, за неизплатените за периода 2005-2008 г. вноски на дружествени дялове, „СМК Инвест” АД е осъдено да заплати на Община Свищов сумата от 359 150,71 лв. В предоставения тримесечен срок „СМК Инвест” АД не удовлетворява вземането на Община Свищов. Община Свищов от своя страна предявява иск /по чл.517, ал.3 от ГПК/, с който моли Великотърновския окръжен съд да постанови прекратяване на „Строително предприятие” ООД, поради неизпълнение на задължението на „СМК Инвест” АД.
След като изясни фактическата и правна обосновка, на 15.01.2016 година ВТОС излезе с решение за прекратяване на „Строително предприятие”ООД – гр.Свищов.
След инициирано обжалване от страна на „СМК Ивест” АД, второинстанционния съд – Апелативен съд-Велико Търново потвърди изцяло, вече постановеното от ВТОС решение. „СМК Инвест” АД беше осъдено да заплати на Община Свищов направените разноски по делото и пред двете съдебни инстанции.
Решението е предмет на касационно обжалване.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания