Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов спечели две дела срещу „ЕДИ 91” ЕООД

Община Свищов спечели две дела срещу „ЕДИ 91” ЕООД
Добавена на: 2016-11-02 09:14:53

Общината защити интересите си и интересите на своите граждани

На 23.12.2015 г., на основание Решение №686, постановено по гр.д.№1141/2014 г., Великотърновският Окръжен съд отхвърли исковите претенции на Община Свищов за право на собственост върху 1 магазин, 7 офиса и таванско складово помещение съгласно Инвестиционния проект одобрен на 04.11.2009 г. Решението беше обжалвано от Община Свищов пред Апелативен съд-Велико Търново. След като разгледа делото,  Апелативният съд отмени решението на Окръжен съд-Велико Търново и призна за установено по предявения от Община Свищов иск /с правно основание чл.108 от ЗС, във връзка с чл.92 от ЗС/, че Община Свищов е собственик на самостоятелно обособените обекти и „ЕДИ 91” ЕООД следва да предаде тяхното владение на Община Свищов. Съдът присъди направените по делото разноски от страна на Община Свищов да бъдат заплатени от дружеството „ЕДИ 91“ ЕООД.
По другия иск, който беше предявен от „ЕДИ 91” ЕООД  срещу Община Свищов / правно основание чл.72, ал.1 от Закона за собствеността/,  за присъждане на увеличената стойност на общинския имот, върху който дружеството е реализирало сграда в размер на 177 520,00 лв., съдът отсъди в полза на Община Свищов. Окръжен съд велико Търново постанови решение от дата 05.01.2016г., с което отхвърли предявения от „ЕДИ 91“ ЕООД иск. Това решение беше потвърдено изцяло от Апелативен съд-Велико Търново. Съобразно изхода на делото, „ЕДИ 91” ЕООД беше осъдено да заплати на Община Свищов направените разноски по двете съдебни инстанции.
Решенията и по двата иска са предмет на касационно обжалване.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания