Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2016-10-05 14:28:28

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите Община Свищов обявява Съобщение изх. №ПВ4-00054/30.09.2016 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ Плевен за предстоящото изменение на Разрешително №13140194 от 21.05.2012 г. за ползване на воден обект - река Дунав, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на „Канализационна система на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, на ОБЩИНА СВИЩОВ, служебно изменено с Решение № 1396 от 08.09.2014 г.,
като в действащото разрешително се отразят новите данни за дъждопреливниците и канализационните помпени станции и отпаднат условията, отнасящи се за периода до въвеждане на ПСОВ - Свищов в експлоатация.
Линк към Съобщение с изх. №ПВ4-00054/30.09.2016 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ Плевен за предстоящото изменение на Разрешително №13140194 от 21.05.2012 г.:http://svishtov.bg/blanks_mcats.php?mid=2

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания