Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

При засилен интерес продължават дейностите по изпълнение на програмата за енергийна ефективност

При засилен интерес продължават дейностите по изпълнение на програмата за енергийна ефективност
Добавена на: 2016-09-22 08:04:56

Община Свищов е сред първенците в област Велико Търново

Община Свищов е сред първенците в област Велико Търново по изпълнение на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Към настоящия момент в града се извършват строителни дейности по 9 жилищни сгради на стойност над 6 милиона лева.
Седем от сдруженията са сгради над 6 етажа и с повече от 36 жилища, каквито бяха първоначалните условия на програмата. Тези жилищни сгради се намират предимно в източната част на град Свищов, като 3 от тях са в квартал „Стоян Ников“, един е в кв. „Симеон Ванков“, един на ул. „Черни връх“, една сграда на ул. „Патриарх Евтимий“, ж.к. „Младост” и един на ул. „Петър Ангелов“.
С Постановление на Министерски съвет от м. февруари 2016 г. още два блока, одобрени по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, са прехвърлени и се изпълняват в момента по тази програма. Това са жилищни сгради, монолитно /тухлено/ строителство на 4 етажа, намиращи се на ул. „Черни връх“, блок „Мургаш“ и ул. „Генерал Киселов“, блок „Радецки“. След извършена промяна в указанията за допустимостта на сградите, от 2016 г. в обхвата на програмата се включват и сгради на минимум 3 етажа и с минимум 6 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. От тази възможност се възползваха още няколко жилищни сгради, които в кратък срок успяха да регистрират сдружения на собственици, направят събрания, сключиха договор с Кмета на Общината и документите са изпратени в Българската банка за развитие за сключване на договор за финансиране.
От тези 12 сдружения 7 са малки кооперации тухлено строителство, разположени в центъра и периферията на Свищов – улиците „Неофит Бозвели“, „Петър Парчевич“, „Граф Игнатиев“, „Кирил Д. Аврамов“ и „Цанко Церковски“. Другите 5 сдружения са на ул. „33 Свищовски полк“, кв. „Симеон Ванков“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Мир“ и ул. „Черни връх“. Към този момент в Българска Банка за развитие са входирани документите на 21 сдружения, от които 9 в момента се санират и 12 очакват подписване на договори. При вече стартиралите строително ремонтни дейности по сградите и изцяло променения им облик, се засилва и интереса на гражданите към включване в програмата.
В процес на подготовка на документация са още 9 сдружения, като само през вчерашния ден /20.09.2016 г./ 3 жилищни сгради подадоха заявления за регистрация на сдружения на собствениците и 1 сдружение е в процес на подписване на договор между сдружението и Кмета на общината. Става въпрос за 4 жилищни сгради разположени в кв. „Стоян Ников“, и по 1 сграда на ул. „33 Свищовски полк“; „Черни връх“; „Патриарх Евтимий“; „Генерал П. Киселов“ и ул. „Кирил Д. Аврамов“.
Видно от изложената информация е, че сградите се намират във всички квартали на град Свищов, като по този начин се дава възможност на всички желаещи и допустими сгради да се включат в програмата. Общинската администрация поддържа активна комуникация със заинтересованите лица и оказва необходимото съдействие на всички желаещи граждани да се възползват от програмата, като чрез заложените дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност на сградата, конструктивно възстановяване и укрепване /при необходимост/, обновяване на общите части, освежаване на стълбищната клетка и други дейности.
Предвижда се след приключване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и изчерпване на финансовия ресурс от 1 млрд лева, да се въведат нови правила, по които има вероятност собствениците да трябва да осигурят съфинансиране между 20 и 25%, но за сгради кандидатстващи СЛЕД 2018 г.

Пресцентър на ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания