Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартираха строително-монтажните работи на първите 7 блока по Програмата за енергийна ефективност

Стартираха строително-монтажните работи на първите 7 блока по Програмата за енергийна ефективност
Добавена на: 2016-08-02 09:57:10

Стартираха строително-монтажните работи на първите 7 блока по Програмата за енергийна ефективност

Две са фирмите, които ще следят за качеството на изпълнение по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за 7-те обекта в гр.Свищов

От 1 август строителните площадки и на 7-те обекта са официално открити. Строителните разрешителни се влезли в сила и започват да се извършват строително-монтажните работи, които включват: смяна на дограма, топлоизолация (10 см.), цялостна подмяна на покривна хидроизолация, полагане на ел. инсталация в общите части, освежаване на общите части (шпакловане, боядисване, укрепване на междуетажни парапети и др.), смяна на дограмата в общите части и входната врата на обекта. Кметът на общината Генчо Генчев сподели, че при определяне на фирмите изпълнителки е търсен оптимален баланс между качество и цена, като приоритетно е било качеството на изпълнение и използваните материали. Върху работата на фирмите изпълнителки ще бъде упражняван строителен надзор и  инвеститорски контрол на строителните и монтажните работи. Две са  фирмите, които ще следят за качеството на изпълнение по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за 7-те обекта в гр.Свищов:
 -  „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД  ще упражнява контрол върху работата по следните 4 обекта от Обособена позиция №1, която включва: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”. Общата стойност на двата договора за инвеститорски контрол и строителен надзор е 942 58,00 лв.
- „ЕН ЕКИП” ООД  ще упражнява контрол върху работата по следните 3 обекта от Обособена позиция №2 , която включва:
гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”. Общата стойност на двата договора за инвеститорски контрол и строителен надзор е 766 30,00 лв.
Сроковете за изпълнение строително – монтажните работи и дейности е от 45  до 145 календарни дни, в зависимост от големината на обектите. Срокът за упражняване на строителен надзор и инвеститорския контрол е периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда от обособената позиция (Констативен акт обр. 16). 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания