Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Последни новини от Обществения консултативен съвет към кмета

Последни новини от Обществения консултативен съвет към кмета
Добавена на: 2016-07-27 15:09:31

От м. януари 2016 г. действа Обществен консултативен съвет към кмета на Общината

От м. януари 2016 г. действа Обществен консултативен съвет към кмета на Общината. Той бе учреден на 15 януари и в неговия състав са представители на различни институции и от различни области на обществено-икономическия живот. Според приетия Правилник за дейността му, Общественият консултативен съвет заседава веднъж в месеца, ако е наложително и по-често. Всеки месец членовете му изслушват отчета на кмета на общината Генчо Генчев за свършеното и за предстоящите инициативи, а от друга страна всеки, който желае има възможност да изрази своето мнение и да направи предложение, за да бъде защитен по-добре обществения интерес. И ако написаното до тук звучи като клише и не дава добра представа за дейността на този Обществен съвет, ще ви предложим информация за проведеното заседание за месец юли. Според приетия дневен ред първо бе изслушан отчет за дейността на ръководството на Общината към настоящия момент от кмета Генчев. Накратко той изглеждаше така. От края на месец май до средата на юли в Общината се реализира проект „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”. Предлага се работа за хора с различна степен на образование – както без основно, така и с основно, средно и висше. За съжаление, въпреки безработицата, много трудно е осигурена необходимата бройка, за да се изпълни проектът. Проведоха се работни срещи в 15-те населени места, за да се представи цялата програма и така са осигурени хора, които да започнат обучението. Другият спечелен проект, който е в процес на изпълнение, това е „Толерантни и единни заедно и във всичко” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” на стойност 305 486 лева. Той е в подкрепа на детските градини в селата Ореш, Овча могила, Драгомирово и Морава. Обхванати са населени места там, където има ромско население. За да могат да приобщят децата от малцинствените групи и да започнат да посещават детските градини. Предвидена е също така и работа с родителите. Ще се работи и в насока да се запознаят с традициите на фолклора на различните етноси. Предвидено е да се закупят помагала, консумативи, с които ще се подобри образователният процес в съответните детски градини. Одобрен е и е реализиран проектът „Поддръжка и опазване на обекти паметници на културата в град Свищов”. Става дума за недвижимото културно наследство, по програма КЛИО на стойност 61 404 лева. Назначени са служители, които поддържат местността Паметниците, „Нове” и всички музеи на територията на община Свищов. Одобрен е проектът „Преустройство и промяна предназначението на част от бившата училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов” в Домашен патронаж” на обща стойност 175 125 лева. До момента са се хранили около 250 човека. След разширяването му и модернизирането му ще има възможност да обхване над 500 човека от всички населени места в общината. В процес на реализиране е проект „Обучение и заетост за младите хора”, за 35 лица. Те вече работят в Общината, в нейните звена и структури. Одобрен е проектът за модернизация на материалната база на Домашния социален патронаж, на стойност 21 000 лева и е подписано вече споразумение за необходимото оборудване. Одобрена е бюджетната линия за Община Свищов на програма „Региони в растеж”, с която междинните звена за оценка на проектите на Интегрирания план ще могат да започнат своята работа – в размер на 90 341 лева. След активно съдействие на Общинското ръководство бяха отпуснати средства за ремонт на църкви в селата от Дирекцията по вероизповедание. За църквата в Хаджидимитрово са изготвили проект. „Имам обещанието, че ще се отпуснат средства и за него, за да може да се възстанови църквата, защото тя е почти съборена. Целта е до края на мандата да успеем да я възстановим” – отбеляза кметът Генчев. Другото, което направихме, е мащабно почистване на канализацията в комплекс „Химик”. Знаете всички, там имаше проблем с наводнявания на мазите, на партерните етажи при обилни дъждове. Точно с 11 000 лева и със специализирана машина решихме един дългогодишен проблем на жителите от този район. Също така почистихме отводнителни дренажни тръби, които бяха запушени. Приключи ремонтът на Детско отделение, за което Община Свищов също съдейства много активно. Отделението вече е в приличен вид, най-вече благодарение на инициативността и всеотдайността на д-р Румяна Николаева – началник на отделението. Започна почистването на крайпътните участъци между селата в общината с наши средства. Ще се справим с наши сили, за да бъде по-привлекателно пространството и най-вече по-безопасно за шофьорите и пътниците. Общината успешно защити сертификата си по ISО 9001:2008 за ефективност и качество на услугите. Отбелязахме подобаващо по мнение на стотиците присъствали граждани 139 години от освобождението на Свищов – с различни инициативи, включително и с възстановка на форсирането на река Дунав. Интерес предизвика и Първият детски турнир за Купата на кмета под патронажа на Димитър Пенев. Идеята е да стане ежегоден и да се включат повече отбори и да поощрим децата да спортуват. Успешно се проведоха античният фестивал „Орел на Дунав”, Националният преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри, които бяха един много нестандартен и колоритен празник за Свищов, Общинският празник на читалищната художествена самодейност. Сега предстои фестивалът „Фолклорен извор”, който ще събере повече от 5500 участника и 1480 човека ще нощуват в хотелите на Свищов. Това е пътят и посоката за развитието на културния туризъм в нашата община. „Това са проекти, които са разработени от новото Общинско управление – подчерта кметът Генчо Генчев. – Но проектите, които заварихме, имат сериозни проблеми. Доказателство за това е забавянето на ремонта на църквата „Свето Преображение” в Свищов. Този проект изцяло се преработи, защото това, което трябваше да изпълним – да оградим цялата църква с бетонов пояс, вътре да съборим шест колони паметник на културата и да изградим шест колони, подобни на тези в „Нове”, нямаше да укрепи храма. Имаме уверение от страна на Министерството на културата, че ще получим одобрение и ще успеем да ремонтираме и покрива, и предверието на сградата. Другият проблем е с водопровода. В момента на всички трябва да стане ясно, че Свищов се захранва от стария водопровод, защото новият аварира на всяка втора седмица. В момента отново имаме спорове с фирмата-изпълнител. Подмениха 20 м тръба, после още 60 м. Настояваме да подменят целия участък от 250 м за тяхна сметка. В противен случай – отиваме на съд. А това няма да е приятно и за двете страни. Най-важното е, че има опасност Свищов да остане без вода. Ние нямаме вина тук. Другото, което е изненадващо, искам да съобщя, че трябва да върнем 700 000 лева на Министерството на околната среда и водите заради пречиствателната станция. Задържаха ни 2,7 млн. лева, ние не можем да обслужваме заема си заради тези средства. Освен това, по проекта за Градска среда, вероятно ще има финансови корекции, защото са констатирани сериозни пропуски. Но ние ще обжалваме. За решението за пречиствателната станция бяха категорични, че няма как да ни признаят разходите. Направени са допълнително неща, които не са били включени в проекта и ние не можем да спорим за това. За проекта за Градска среда – ще оспорваме пред Управляващия орган, но не знам дали ще ни опростят тези средства.” Членовете на Консултативния съвет бяха запознати и с етапите за саниране на жилищните блокове по Програмата за енергийна ефективност. Кметът подчерта, че процедурата е била ясна, спазени са били правилата и се включват нови многофамилни жилища. Техният брой ще достигне 22-23 блока. Притеснителна за всички бе информацията във връзка с извозването на битовите отпадъци в регионалното депо в Санадиново. Обществената поръчка за транспорт и всичко необходимо е направено, за да не се получи някакво напрежение. Такова гражданите няма да усетят, увери кметът. Но неговият екип и специалистите, ангажирани с това – да. Засега е сключен договор само за 6 месеца и ще се прави всичко възможно да не се увеличава цената на таксата за битови отпадъци. „Ние не сме съгласни да плащаме най-високата цена от всички общини в България и ще продължим да оспорваме условията в договора” – категоричен бе кметът Генчев. Той съобщи и това, че се работи и по два проекта за повишаване на качеството на жизнената среда, свързани с качеството на въздуха и на питейната вода. Но за това, разбира се, се изисква време, за да се случи. Разработен е и проект за подобряване на работната среда в МБАЛ «Д-р Димитър Павлович». Той е на стойност 223 556 лева и е насочен към подобряване на условията в кабинетите, ремонтни работи в лечебното заведение, осигуряване на работно облекло, по-добро осветление и климатизация. Подаден е и още един много мащабен проект за енергийна ефектвиност на болницата, на стойност 4 800 000 лева. Той ще обхване и покрива на лечебното заведение, и етажите, които в момента не се ползват. Предвижда се цялостно саниране и доставка на пелетен котел за отопление на болницата. „Мога да заявя, че лечебното заведение за 4-5 месеца се стабилизира – заяви Генчо Генчев. – От 1 136 000 лева, в момента задълженията ни са намалели на 830 000 лева. Последните 4 месеца персоналът си получава възнагражденията, нямаме забавяния, както и към основните контрагенти на услуги и доставки. Качеството на храната в лечебното заведение се подобри. От цена 3.60 – 3.80 лв. обществена поръчка, в момента осигуряваме храна за 2.60-2.80 лева. И количеството, и качеството са подобрени. Надявам се с общи усилия и най-вече с подкрепата на медицинския персонал да постигнем много по-добри резултати.” Кметът на общината каза още, че тепърва търпят оценка още пет нови проекта между Румъния и България. Както в края на всяко заседание, членовете на Консултативния съвет направиха предложение и изразиха мнението си във връзка с предложената информация. Всички се обединиха около мнението, че трябва да се даде гласност на констатираните нарушения и да се потърси отговорност на виновните за тях. Във връзка със състоянието на Свищовската болница, Генчев съобщи, че в момента продължава проверката от Държавна финансова инспекция. Констатирани са много нарушения, но конкретно за тях ще съобщи след като приключи ревизията и бъде връчен докладът. Общинското ръководство ще настоява виновните да поемат своята отговорност.

Пресцентър на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания