Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Депото за отпадъци в Свищов се спира от експлоатация

Депото за отпадъци в Свищов се спира от експлоатация
Добавена на: 2016-07-22 17:18:03

Депото за отпадъци в Свищов се спира от експлоатация

Започват мерки за преустановяване на експлоатацията му и неговата рекултивация

     Със заповед от 19.07.2016 г.  Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново, нарежда да бъде спряна експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в гр. Свищов. Считано от 20.07.2016 г., Община Свищов се задължава да предприеме мерки за неговата рекултивация.
Във връзка с приложение 2 на Националния план за управление на отпадъците до 2020 г., приет с Решение №831 на Министерски съвет от 22.12.2014 г. са определени регионите и общините в обхвата на регионалните сдружения за управление на отпадъците, като община Свищов е в обхвата на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски. Изграденото депо за ноепасни отпадъци, за общините Левски, Никопол, Белене, Павликени и Свищов се намира в землището на с.Санадиново, община Никопол. Община Свищов се задължава да извозва неопасните отпадъци към Регионалното депо в с.Санадиново, което е с разрешение за ползване от 28.04.2016 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания