Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Засилен интерес към проекта, осигуряващ над 50 работни места в община Свищов

Засилен интерес към проекта, осигуряващ над 50 работни места в община Свищов
Добавена на: 2016-07-18 13:04:38

Младежи на възраст от 15 до 29 години все още могат да кандидатстват за обучение и работа като еколози, охранители, секретари, офис-секретари, организатори на прояви

Интересът към проекта «Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар» привлича вниманието на все повече хора. Това сподели ръководителят му Стоян Парашкевов. През последните две седмици Парашкевов и екипа му проведоха срещи в Свищов и почти всички населени места от общината, за да запознаят младите хора с възможностите за обучение и работа на атрактивни позиции, които се предоставят.
Проектът е на обща стойност над 355 хиляди лева и е финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
В периода на реализация му се предвижда обучението на общо 60 млади хора. То ще продължи пет месеца и ще е насочено в различни сфери. Кандидатите ще бъдат обучавани за професиите еколог, охранител, организатор на спортни прояви и празненства и офис-секретари. Осигурена е стипендия за периода на тяхното обучение.
След него, минимум 54 от тези младежи ще бъдат назначени на работа за период от шест месеца. Те ще заемат длъжност, съответстваща на преминатото обучение.
Кандидатите е нужно да бъдат възраст от 15 до 29 години, през последните четири месеца да не са били в процес на обучение, както и в трудово правоотношение. Също така през последните 12 месеца те не трябва да са били регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
„Целта на проекта е да се мотивират младите жители на община Свищов чрез повишаване на тяхната квалификация и да започнат работа след проведено обучение. Предлаганите работни позиции са интересни и дават възможност за  развитие, така че все още младежите от общината могат да кандидатстват за тях” – обясни още ръководителят на проекта Стоян Парашкевов.
Срокът за изпълнение на планираните дейности е в рамките на 15 месеца – от 15 април тази година до 15 юли 2017 г. Подробна информация може да се получи в сградата на Община Свищов от ръководителя на проекта Стоян Парашкевов, от координатора Ива Панайотова, като и на тел. 0631/ 6 81 44; 0886/ 431 142.
 
 
 
Пресцентър на Община Свищов
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания