Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Добавена на: 2016-06-28 16:27:55

БЛАГОДАРИМ!

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О    П И С М О
 
 
ДО СОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”
ДО ЕТ „СВВ - СТЕФКА ВЕЛИКОВА”
ДО ЕТ „ВАЛЕНТИН ГОРАНОВ”
ДО ЕТ „ВАЛЕНТИН РУСАНОВ”
ДО „ДУНАВ - АВТОТРАНСПОРТ 2” ЕООД
 
От името на община Свищов и от мое име, изказвам сърдечна благодарност за оказаното съдействие, във връзка с честването на 139-та годишнина от Освобождението на гр.Свищов. Осигуряването на транспорт и извозването от Ваша страна, на всички желаещи да посетят местност „Паметниците” на 26  и 27 юни, беше от важно значение за нас. Високо оценяваме подкрепата, която ни оказахте и искрено Ви благодарим за това!
 
С УВАЖЕНИЕ,
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов
 
 
27.06.2016 г.
гр.Свищов
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания