Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрен е проект за разширяване дейността на Домашен социален патронаж - Свищов

Одобрен е проект за разширяване дейността на Домашен социален патронаж - Свищов
Добавена на: 2016-06-20 15:01:04

Одобрено е реализирането на проектното предложение за преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж”

      Одобрено е реализирането на проектното предложение за преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж”.
 Тази година Община Свищов кандидатства за изпълнение по проект “Красива България” с обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж”, град Свищов за нуждите на домашен социален патронаж“. Във връзка с големия брой желаещи да ползват услугите на домашен социален патронаж в Свищов, е необходимо да се увеличи капацитета на тази форма на социална услуга, като се осигури нова кухня, оборудвана по съвременните изисквания, което е важна предпоставка за повишаване качеството на предоставената услуга. Общо около 250 лица ползват Домашния социален патронаж в Свищов. От тях храна получават около 230 лица на пенсионна възраст  – самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания, а щатът на персонала е 15 души.
Топла храна се предлага и в 8 населени места от Общината, където населението е предимно застаряващо и поради тази причина се увеличава и броят на лицата, които имат нужда от тази услуга, т. е. услугата е с непълен обхват на територията на цялата община.
С одобряването на този проект, ще се разшири дейността на патронажа и предоставянето на допълнителни помещения. Това до голяма степен ще доведе до създаване на възможности за развитие на социалната услуга на територията на цялата община, а също и за създаване на нови видове социални услуги.
Одобреният бюджет на проекта възлиза на 175 125,00 лв., като Община Свищов ще  участва с 96 319,00 лв. (55% от цялата сума).
Изпълнението на проекта трябва да приключи да ноември 2016 г.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания