Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

За над 6 млн. лв. е внесената стратегия на „МИГ Ценово – Свищов” по мярка 19.2 от ПРСР

За над 6 млн. лв. е внесената стратегия на „МИГ Ценово – Свищов” по мярка 19.2 от ПРСР
Добавена на: 2016-06-07 17:11:51

На 31 май „Местна инициативна група Ценово – Свищов” внесе в Министерството на земеделието и храните разработена многофондова стратегия

    На 31 май „Местна инициативна група Ценово – Свищов” внесе в Министерството на земеделието и храните разработена многофондова стратегия.
Стратегията включва дейности и мерки покриващи целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони, ОП „Иновации и конкурентноспособност” и ОП „ Развитие на човешките ресурси”. За първи път на територията на община Свищов е  разработен такъв стратегически документ, покриващ нуждите на 15-те кметства на територията. Местната инициативна група е в партньорство с Община Ценово и е регистрирана като сдружение с нестопанска цел. Общата стойност на многофондовата стратегия е в размер на 6 287 993. 45 лв. Тя отговаря на изведените от жителите на общината и участвали в разработването и цели, сред които:
-         Стимулиране на заетост чрез самонаемане и разкриване на собствен бизнес;
-         Развитие на земеделието и туризма;
-         Повишаване на информираността за различни нови възможности и алтернативи за развитие на малкия и среден бизнес.
След одобрение на стратегията, финансирането ще се извърши чрез подаване на проектни предложения пред МИГ, по подхода „Водено от общностите местно развитие”. За първи път инициативата идва от самите граждани, чрез определяне на приоритетите за развитие на територията. Над 500 са жителите подкрепящи стратегията, която е публично достъпна на сайта на Община Свищов.
Целият процес, от деклариране на желанието до учредяването на „МИГ Ценово-Свищов”, протече абсолютно прозрачно за двете общини, което е гарант за коректно партньорство.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания