Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Почти половин година функционира Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов

Почти половин година функционира Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов
Добавена на: 2016-06-03 10:38:09

На заседанията редовно се обсъждат въпроси повдигнати от граждани, както и варианти за тяхното решение

   За краткия период от своето учредяване, може да се каже, че има няколко направления, които се оказаха акцент в срещите и разговорите на членовете на Консултативния съвет. В глава III, чл.(6), ал.4 от Правилника, е прието членовете на Консултативния съвет да популяризират резултатите от дейността на Съвета. По тази причина Секретарят изготвя доклад за дейността на Общината по общественозначими въпроси, засегнати в предходни заседания. Всеки месец, Председателят изнася доклад пред присъстващите членове, за извършената дейност през изминалия период, както и информация, която би била полезна за обществеността. На заседанията редовно се обсъждат въпроси повдигнати от граждани, както и варианти за тяхното решение. Някои от проблемите на града се решиха веднага, а други изискват повече време, като лошото състояние на някои улици например. Наболелите въпроси, като състоянието на Общинската болница и вариантите за привличане на инвеститори на територията на Община Свищов, са от въпросите, които се обсъждат на всяко заседание, а генерирането на повече компетентни мнения, се отчита при вземането на важни решения.
 
Ръководството на Обществения консултативен съвет благодари на своите членове, за отговорното отношение и активност.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания