Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проведоха се информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР

Проведоха се информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
Добавена на: 2016-03-30 13:55:01

Проведоха се информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
Проведоха се информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
Проведоха се информационни срещи за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР

Общинските администрации на общините Свищов и Ценово проведоха подготвителни, информационни срещи за създаване на Местна инициативна група, по подхода ЛИДЕР

      Общинските администрации на общините Свищов и Ценово проведоха подготвителни, информационни срещи за създаване на Местна инициативна група, по подхода ЛИДЕР. Срещите се проведоха на 29.03.2016 г./вторник/, от 10:30 часа в залата на Народно читалище „Съзнателност-1899“ в с.Овча Могила и от 14:30 часа в залата на Кметство с.Вардим. По места беше предоставена подробна информация за подхода ЛИДЕР, прилагането му в България, реда и условията за разработване, и подаване на проекти. С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на Местна инициативна група (МИГ). Тази инициативна група, ще  разработи Стратегия за местно развитие, с която ще се кандидатства за финансиране по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за периода 2014 – 2020 година. Двете срещи преминаха при засилен интерес, но със сигурност предстои провеждането на поредица от информационни и обучителни събития, за потенциалните бенефициенти на МИГ. Тези предварителни срещи, целят да изкристализират основните, приоритетни области, които да бъдат залегнати в стратегията за местно развитие, за да може в последствие да се кандидатства по тях.
Местните инициативни групи (МИГ) се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те включват публични, стопански и нестопански организации, действащи на дадена територия. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на
местните хора.
 
Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на МИГ може да се намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните : http://www.mzh.government.bg/

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 
 


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания