Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов входира 5 проекта в Кълъраш, Румъния по програмата за трансгранично сътрудничество

Община Свищов входира 5 проекта в Кълъраш, Румъния по програмата за трансгранично сътрудничество
Добавена на: 2016-03-17 11:12:17

На 15.03.2016 година директорът на Дирекция „АПИОУПЕВ” Стоян Парашкевов и екипът му внесоха 5 съвместни проекта по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”

    На 15.03.2016 година директорът на Дирекция „АПИОУПЕВ” Стоян Парашкевов и екипът му внесоха 5 съвместни проекта по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”. От края на 2015 година, в рамките на изключително кратки срокове, бяха подготвени 5-те проектни предложения по Приоритетна ос 5 - „Ефикасен регион”.
   През месец декември 2015 година беше отправена втората покана, за участие в Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”. Намирането на партньори от румънска страна отне известно време, след което през януари 2016 година започна активната работа по поректите.  През последните два месеца беше разработена техническата документация, свързана с  идейните проекти и всички съгласувателни процедури.  През този изключително кратък срок, целият екип ръководен от зам.-кмета Мирослав Ангелов, показа висок професионализъм и отлична координация, за да могат да бъдат подадени в срок и петте идейни проекта в централата, намираща се Кълъраш, Румъния. Петте партньорски проекта са на обща стойност 3 127 157 евро. Средствата, които ще усвои община Свищов ще  са повече от 1 400 000 евро, като собственият принос ще е близо 30 000 евро, за следващите 2 години. Петте проекта са в сферата на здравеопазването и образованието, като са насочени към селата Овча Могила, Морава, Алеково и Ореш, както и болницата в Свищов. Проектът за общинската болница включва нов скенер и специално оборудване, които ще бъдат монтирани в ремонтирани и реконструирани, за тази цел помещения. Ще бъде закупен и специален реаономобил, с всичко необходимо за адекватна, спешна медицинска помощ.
Община Свищов е с най-много подадени проектни предложения, във втората покана, по програмата за трансгранично сътрудничество. Проектите предстои да преминат последващи нива на оценка, след което ще очакваме окончателното им одобрение.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания