Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.
Добавена на: 2016-03-07 14:25:42

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.

Община Свищов отправя покана за публично обсъждане

Община Свищов на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси отправя покана към жителите на общината, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов, сметките за средствата от Европейския съюз и информация за състоянието на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД град Свищов за 2015 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24 март 2016 г. от 17,30 часа в Зала № 1 на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания