Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът Генчо Генчев е сред първите подписали споразумението за реализация на инвести

Кметът Генчо Генчев е сред първите подписали споразумението                 за реализация на инвести
Добавена на: 2016-02-22 16:21:03

днес 22.02.2016 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в гр.София кметът Генчо Генчев подписа споразумението за реализация на инвестиционна програма

След оценката и одобрението на Инвестиционната програма на община Свищов, днес 22.02.2016 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в гр.София кметът Генчо Генчев подписа споразумението за реализация на инвестиционна програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Инвестиционната програма в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Свищов е за периода 2014 – 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, за изпълнение на инвестиционната програма е 16 818 684,82 лв. Инвестиционната програма е сред първите три одобрени и  вече с подписани споразумения общини.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания