Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.

по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.
Добавена на: 2016-02-21 11:09:00

по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.
по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.
по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.
по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.
по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.
по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.

На 18.02.2016 г. в Община Свищов се сключиха споразумения между представителите на двете страни Румъния и България

На 18.02.2016 г. в Община Свищов се сключиха споразумения между представителите на двете страни Румъния и България, по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”.
Споразуменията по 4-те проекта, между осемте представители на двете страни, бяха подписани в Гербовата зала. Два от проектите са насочени към здравеопазването, а другите два са насочени към сферата на образованието. След официалната част, гостите от Румъния направиха посещение на българските си партньори, в съответните села и се запознаха с конкретните места, касаещи проектите.
    Първият проект по който се кандидатства е под името  „Трансгранично обучение и мултикултурализъм”. Споразумението по него се сключи между: Административна единица Пйетрошани, Румъния, с представител г-н Стефан Мисирджик и Кметство село Морава, България, с представител кметът на с.Морава Георги Георгиев.
    Вторият проект, по който се кандидатства е под името  „Артистично и интеркултурно образование от двете страни на р.Дунав”. Споразумението по него се сключи между: Административна единица, Бужоро, Румъния, с представител г-н Джика Сърбо  и Кметство село Ореш, България, с представител кметът на с.Ореш Любомир Иронов.
Основната цел и на двата проекта, които в сферата на образованието, е чрез създаване и оборудване на образователни центрове за извънкласни дейности, да се ангажира вниманието на учениците, провокиране на нови заложби и умения, повишаване на тяхната култура  и интерес към традициите, фолклора и т.н. Общуване на основата на единството и многообразието в Европейската общност;
   Третият проект, по който се кандидатства е под името  „Модернизация на трансграничните здравни услуги в административните единици Концещи и Овча могила”. Споразумението по него се сключи между:
Административна единица Концещи, Румъния, с представител  г-н Пеца Виорел и Кметство село Овча могила, България, с представител кметът на с. Овча могила Нели Великова.
   Четвъртият проект, по който се кандидатства е под името  „Модерни трансгранични здравни услуги за жителите на Уда Клокочиов и Алеково”. Споразумението по него се сключи между: Административна единица Уда Клокочиов, Румъния, с представител г-жа Флорика Аурелия Барбулеско и Кметство село Алеково, България, с представител кметът на с.Алеково Димитър Василев.
Основна цел и на двата проекта, които са в сферата на здравеопазването, е да се създаде оборудвана амбулатория за индивидуална и групова практика, за първична и специализирана медицинска помощ. Всички предвидени дейности ще допринесат за повишаване здравната култура и жизнения статус на населението. Ще има постоянен достъп до медицинска помощ; ще се подобри качеството на предоставените здравни услуги на населението; ще се повиши превенцията на заболеваемостта. Осигуряването на равен достъп до качествени здравни услуги, чрез осигуряване на мобилни такива в селата.
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания