Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Искаме собствеността на данъчното

Искаме собствеността на данъчното
Добавена на: 2016-02-10 14:53:10

Искаме собствеността на данъчното

Община Свищов е направила запитване за придобиване на собствеността върху сградата на данъчното.

Искаме собствеността на данъчното
 
Община Свищов е направила запитване за придобиване на собствеността върху сградата на данъчното. Това е къща на Вълко Павурджиев и е архитектурно-строителен паметник с местно значение. Недвижима културна ценност е съгласно ЗКН, обн. в ДВ бр.19/2009г., в сила от 10.04.2009 г.
Община Свищов е направила запитване до НАП – София, собствеността на сградата да премине от държавна в общинска собственост, защото е красива и от значение за града. Придобивайки собственост върху нея, Общината ще я стопанисва и би могла да я използва по предназначение, като културно-архитектурен паметник, обвързан с историята ни, и сграда, която придава допълнителна стойност на града ни. Когато сградата се преобразува в общинска собственост, ще се направи подробен анализ и Общината ще даде информация за нейното конкретното предназначение.
 
По материали на в-к „Дунавско дело“

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания