Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Община Свищов се проведе планувана среща с бизнеса

В Община Свищов се проведе планувана среща с бизнеса
Добавена на: 2016-02-05 17:04:59

В Община Свищов се проведе планувана среща с бизнеса
В Община Свищов се проведе планувана среща с бизнеса

Г-н Генчев зарадва присъстващите представители с новината за новосформиращо се звено в Информационния център на Общината

    По инициатива на община Свищов, на 5 февруари се проведе планувана среща с бизнеса. Кметът на общината изрази увереност, че работата ръка за ръка с бизнеса е гаранция за развитието ни. Г-н Генчев зарадва присъстващите представители с новината за новосформиращо се звено в  Информационния център на Общината, което ще се занимава основно с експедитивното и коректно придвижване на документите постъпващи в общината. Това се прави с цел, да  се обслужват качествено и в срок представителите на бизнеса, като им се съдейства за инвестирането им в общината ни. Ще бъде предоставен и специалист, който ще консултира по въпросите за европейските проекти и кандидатстването по тях. Организатори на днешната среща бяха зам.-кмета Мирослав Ангелов, директорът на  дирекция  „АПОУПЕВ” Стоян Парашкевов и главен експерт „Интеграция и неправителствени организации” г-жа Маргарита Перникова. Те бяха ангажирали консултантска фирма, която да представи различните оперативни програми. Консултантите разясниха конкретни стъпки, правила и възможности  за кандидатстване в отворените към момента схеми и мерки, които са насочени предимно към бизнеса в различните браншове и неправителствения сектор. Насочиха вниманието им към параметрите на всяка една програма, в това число максимално и минимално финансиране, както и различните дейности, които са допустими. Акцентира се и върху стимулирането на дейностите между отделните бизнес единици, с цел сдружаване, за разширяване на териториалният обхват. В неформални разговори, в края на срещата, беше отговорено на конкретни въпроси поставени от представителите на бизнеса. Такива срещи, в които да се обменя информация между общината и бизнеса се плануват и за напред.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания