Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

КМЕТОВЕТЕ НА СВИЩОВ И ЗИМНИЧ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТА ПО СЪВМЕСТНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ

КМЕТОВЕТЕ НА СВИЩОВ И ЗИМНИЧ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТА ПО СЪВМЕСТНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ
Добавена на: 2016-01-28 14:09:21

КМЕТОВЕТЕ НА СВИЩОВ И ЗИМНИЧ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТА ПО СЪВМЕСТНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ
КМЕТОВЕТЕ НА СВИЩОВ И ЗИМНИЧ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТА ПО СЪВМЕСТНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ

Кметът на Зимнич Петре Първу посети Свищов, на работна среща

    Кметът на Зимнич Петре Първу посети Свищов, на работна среща, по покана на кмета на Свищов г-н Генчо Генчев. На срещата, с кмета на Зимнич, бе експертът по разработване и управление на проекти Йонуц Янко, а от българска страна представител бе заместник-кметът г-н Мирослав Ангелов. Двете страни обсъдиха съвместни проекти по новата трансгранична програма „Interreg V-A Румъния – България“, с нови проектни предложения по Приоритетна ос 5 - „Един ефективен регион“, Специфична цел 5.1 - „Повишаване на капацитета за сътрудничество и на образоваността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“. Основната тема на срещата бе свързана с възможностите, които предоставя програмата по новите отворени приоритетни оси. Вниманието на двете общини беше ангажирано основно със  болничните заведения в двата града. Двете страни се споразумяха усилията да бъдат насочени към реконструкция и ремонт на болниците, които да се превърнат в притегателни центрове за лекарите-специалисти и добра база за специализанти. Обсъдиха се основните рамки на проектното предложения и ангажиментите на двете страни.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания