Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Социалните услуги за населението във фокуса на ръководството на община Свищов

Социалните услуги за населението във фокуса на ръководството на община Свищов
Добавена на: 2016-01-20 14:21:17

Социалните услуги за населението във фокуса на ръководството на община Свищов

Община Свищов подготви и внесе проектно предложение за 175 125,78 лева по Проект „Красива България“

Община Свищов подготви и внесе проектно предложение за 175 125,78 лева по Проект „Красива България“ за „Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“. С реализирането на планираните строително-ремонтни дейности включени в предложението ще се обособят три основни звена за нуждите на социалната услуга: кухненски блок за подготовка на хранителни продукти и разливочна; сервизен блок със складове, санитарни и миялни помещения; и административен блок с офиси и стая за персонала.
С очакваната финансова подкрепа в размер на 78 806 лв. от Проект “Красива България“ и 96 319 лв. собствен принос на Общината ще решат едновременно два проблема, от една страна поддържането и стопанисването на масивната сграда на закритото вече училище ще продължи да се обособява като своеобразен център за предоставяне на различни социални услуги за хората и едновременно с това ще се създадат предпоставки за разширяване на предоставяните такива от ДСП.
Ще припомним само, че „Домашният социален патронаж“ е най-всеобхватната социална услуга в общността предоставяна на територията на община Свищов. Съществува още от 1975 година. Услугите, които се предлагат на ползвателите включват доставка на храна по домовете, съдействие при извършване на административни, правни, битови и други дейности.
Необходимостта от преустройство възниква от големия брой желаещи да ползват услугите на ДСП-Свищов. Към настоящият момент ДСП обслужва възрастни хора от град Свищов и 9 от населените места от общината т. е. услугата е с непълен обхват на територията на цялата община. Капацитетът й включва 175 потребители в пенсионна възраст – самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания,а броят на ползвателите на услугата е 230 лица. Щатът на персонала е 15 човека.
Целта е да се разшири дейността на патронажа, за да може да се приготвя храна за нуждаещите се във всички населени места на общината.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания