Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов стартира Новата 2016 г. с успешно подаден проект

Община Свищов стартира Новата 2016 г. с успешно подаден проект
Добавена на: 2016-01-04 17:23:56

Община Свищов стартира Новата 2016 г. с успешно подаден проект

Община Свищов стартира Новата 2016 г. с успешно подаден проект пред Фондация "Америка за България" за 66 343 лева.

В първият работен ден на Новата година Община Свищов подаде своето идейно проектно предложение „Училище 21 век” в рамките на обявения конкурс „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“ ден преди крайния срок в партньорство с екип от СОУ „Цветан Радославов“.
Основната цел на проекта е трансформация на учебната среда и въвеждане на нови образователни технологии, чрез изграждане на Център „Природни науки” на втория етаж на големия учебен корпус. Центърът ще включва два кабинета и прилежащото им хранилище.
Сред основните дейности са ремонти на кабинетите и хранилището, които да позволят те да функционират и като лаборатории. Подобряването и естетизирането на жизнената среда ще е в резултат на поставяне на решетки на радиаторите, щори на прозорците, циклене и лакиране на паркетната настилка на пода.
Техническо обезпечаване и дигитализиране на двата кабинета за ефективен учебен процес – интерактивни учебни дъски, мултимедийни проектори, преносими компютри, дигитални устройства за всеки ученик (таблети), WI-Fi мрежа за Центъра.

Сред амбициозните цели, които си поставя екипа са: Осъвременяване на учебния процес чрез ремонтиране, обзавеждане, оборудване и дигитализиране на учебните кабинети; подобряване на мотивацията и интереса на учениците към ученето и към резултатите от него; повишаване активността на участие на учениците в учебния процес и подобряване на обратната връзка учител – ученик; доближаване на учебния процес до действителността и реалната практика на европейско и световно ниво.

Разработеният проект „Училище 21 век” е успешен пример за дух на партньорство между Община Свищов и СОУ „Цветан Радосавов“ в интерес на модернизация на образователния процес на учениците от Общината.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания