Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
Добавена на: 2015-12-23 12:01:56

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Окръжен съвет Александрия проведе на 21 декември 2015 г. заключителната пресконференция по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион (IMES)”,

Окръжен съвет Александрия проведе на 21 декември 2015 г. заключителната пресконференция по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион (IMES)”, MIS-ETC Code: 361, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г., с което бяха отчетени изпълнените дейности по проекта от водещия партньор.
На събитието в сградата на Окръжния съвет присъстваха г-н Адриан Йонут Гъдя – Президент на Окръжен съвет Александрия, г-н Никулае Завера – вицепрезидент, г-жа Анелия Димитрова – заместник кмет на Община Свищов и представители на останалите партньори – Фондация за Демокрация, култура и свобода – Кълъраш и Инспектората за извънредни ситуации Телеорман.
Бе направен анализ на извършените дейности от водещия партньор, като презентационният материал включваше информация за всички проведени събития, извършените дейности по проекта и доставеното оборудване.
Приветствие към гостите отправи Президента на окръжния съвет, който подчерта изключителната важност и значимост на проекта.
Основната цел на проектното предложение е подобряване сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, с цел да се осигури висока степен на защита на населението в българо-румънския граничен район, чрез намаляването на щетите, причинени от тези бедствия.
На практика през последното десетилетие се наблюдава безпрецедентно увеличение на размера и честотата на щетите, причинени от наводнения при тяхното проявление.
Това е и причината за разработване на такива проекти с превантивен характер, за закупуване на техника, необходима за работа при подобни бедствия. Предвиденото оборудване включва 2 автостълби, 3 пожарни автомобила за интервенция с вода и пяна, 1 автокран, 1 лодка, 1 камион за интервенция, мобилна станция за пречистване на вода, алармени сирени и др. за инспектората по извънредни ситуации Телеорман.
Чрез проекта ще се изгради и една модерна интегрирана система, която ще позволи подобряване на оперативния капацитет, касаещ противодействието и координацията на населението в случай на аварийна ситуация.
Системата ще функционира непрекъснато и ще бъде съставена от Център за управление и контрол със специализиран софтуер за наблюдение и предупреждение; Мобилен център за управление и контрол и оповестителна система с включени 10 аларми в 10 населени места от Румъния.
Друга важна дейност е изграждане на УЕБ портал с две нива на достъп. Първото ниво ще осигурява достъп на специализирания персонал до всички компоненти на системата. До второто ниво на достъп ще имат всички заинтересовани страни. Там те ще получават информация за планове за евакуация, мерки за безопасност при аварийни ситуации, препоръки и начини за действие, динамични карти, представящи актуалната и прогнозната ситуация на събитията
В рамките на проекта е изграден Център за наблюдение, координация и вземане на решения при управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион и изграждане на системата за мониторинг, информация и предупреждение при природни бедствия.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания