Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕДНО ГОЛЯМО ПОСТИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЕДНО ГОЛЯМО ПОСТИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2015-12-21 14:14:40

КМЕТЪТ ГЕНЧО ГЕНЧЕВ ЩЕ ПРЕДСТАВЯ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

 
Кметът на община Свищов Генчо Генчев е сред тримата  кметове на общини, които  ще представят област Велико Търново в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. В петък – 18 декември  в Областна администрация се проведе заседание, по време на което  бе актуализиран съставът на представителите на общини в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. След  явно гласуване, за представители на общините в областта, бяха избрани кметовете на общините Велико Търново Даниел Панов, на Свищов Генчо Генчев и на Сухиндол Пламен Чернев.  Това  е едно голямо постижение за община Свищов, която за първи път има избран представител. Избраните кметове ще защитават местните интереси в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране.  Регионалният съвет за развитие осъществява регионална координация на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район и сред функциите, които изпълнява са: Обсъжда и одобрява проекта на регионалната схема за пространствено развитие за района; Осъществява регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, оказващи въздействие върху района; Обсъжда и изготвя становища по годишните доклади и заключителните доклади за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, оказващи въздействие върху развитието на района; Изпълнява и  други функции, възложени с акт на министерския съвет или министъра на регионалното развитие и благоустройството.  Дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район се подпомага от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район- Русе“ към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания