Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ" 2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ \"ПРИЕМИ МЕ\" 2015
Добавена на: 2015-12-14 16:21:10

Oбщина Свищов, в качеството си на партньор на АСП, по проект BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015” обявява процедура по подбор на двама социални работници за сформиране на Екип, предоставящи социална услугата „Приемна грижа” в община Свищов

Oбщина Свищов, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015” ОП РЧР 2014- 2020 г. , на основание подписано Партньорско споразумение № BG03- ПС01- 40 между Агенция за социално подпомагане - София и Община Свищов, обявява процедура по подбор на двама социални работници за сформиране на Екип по приемна грижа - ЕПГ, предоставящи социална услугата „Приемна грижа” в община Свищов.
Пълната документация и образците на документи са публикувани в раздел "Общинска документация", подраздел "Други" в сайта на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания