Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2015-11-17 13:10:55

П О К А Н А

Публично обсъждане на изменението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 24 ноември от 17.30 часа в Зала  №1 на Община Свищов (ул. „Цанко Церковски“ № 2) ще се проведе публично обсъждане на изменението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 г.
Необходимостта от изменение е продиктувана с цел включване на допълнителни проекти извън одобрените зони за въздействие в подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия. Изменението се отнася до включване на обекти, които се отнасят до рехабилитация, реконструкция и обновяване на културна и образователна инфраструктура.
В рамките на обсъждането ще бъдат обсъдени и разгледани предложенията за включване в плана на нови проекти, свързани с културната и образователната инфраструктура, както и с оглед възможностите  за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г.
С оглед на гореизложеното, каня всички заинтересовани граждани, представители на институции, браншови организации, неправителствен сектор, бизнес и др. да присъстват на обществено обсъждане.
Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.
 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ,
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания