Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов удостои първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“

Община Свищов удостои първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“
Добавена на: 2015-10-12 16:35:46

Община Свищов удостои първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“
Община Свищов удостои първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“
Община Свищов удостои първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“

Днес, 12 октомври 2015 г.в Денят на българската община, Община Свищов удостои първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“

Днес, 12 октомври в Денят на българската община, Община Свищов удостои първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“
 
 
В Държавен вестник от 12 октомври 1882 г. е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. 
През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното  самоуправление  в  България, делегатите  на Общото  събрание  на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.

Оттогава за Деня на общината - 12 октомври, всяка година в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи. Целта е популяризиране дейността на местната власт, постигане по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
 
В рамките на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на община Свищов”, финансиран от ОПАК 2007-2013 със Заповед на Кмета на Община Свищов бе учредена Награда „Служител на годината“. Целта на Наградата е мотивиране на общинските служители за качествено изпълнение на служебните ангажименти Във връзка с празника, както е и според процедурата за избор, днес във фоайето на Община Свищов в присъствието на голяма част от колектива – общински служители, официално бе удостоен първия носител на Наградата „Служител на годината на Община Свищов 2015“ – инж. Илиян Илиев, Директор дирекция УТРЕ в Община Свищов.
 
Честито на удостоения с пожелания за още повече усърдност и по-високи успехи в изпълнението на служебните ангажименти в услуга на гражданите на Община Свищов!
 
От Ръководството на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания