Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищов ще бъде газифициран до 2018 година, заяви г-н Красимир Дачев

Свищов ще бъде газифициран до 2018 година, заяви г-н Красимир Дачев
Добавена на: 2015-10-09 10:50:47

Свищов ще бъде газифициран до 2018 година, заяви г-н Красимир Дачев

На работна среща с представители на бизнеса в Свищов, проведена на 7 октомври 2015 г. компанията „ТЕЦЕКО“ЕООД представи плановете си за газифициране на града с цел да проучи мнението и интереса на потенциални потребители на газ на територията на Свищов.

Сред участниците в дискусията бяха Красимир Дачев, председател на борда на директорите и собственик на „Свилоза“АД, представителите на „ТЕЦЕКО“ ЕООД – Албена Бадева и инж.Димитър Димитров, Вр.И.Д. ректор на Стопанската академия Иван Върбанов, досегашния градоначалник на Свищов Станислав Благов, както и представители на местния бизнес, финансови институции, академичните среди, общински съветници и медии. Красимир Дачев запозна аудиторията с плановете за изграждането на газопреносната мрежа. На този етап с Европейската банка за възстановяване и развитие е подписан протокол за изграждане на три газопровода:  Панагюрище – Пирдоп, Свищов – Белене и  Разлог - Банско. Обществената поръчка стартира тази година, като вече има избран изпълнител на идейния проект. Предстои изготвянето на документация и възлагане на обществена поръчка за избор на проектант за цялото трасе. След подготовка на документацията следва процедура за избор на изпълнител на доставките и строителството като това трябва да стане през февруари 2017г. Осланяйки се на бизнес преценката си, като обозрим срок за пускането на газ до Свищов Дачев посочи май 2018година. „С това ще се постигне развитие на газопреносната система на Булгаргаз. Газификацията на Свищов и Белене ще осигури алтернативен енергиен източник, което ще подобри условията на живот , ще се спести над 50 000 мегават часа годишно енергия и ще се намалят емисиите над 105 000 тона за общината.“, обясни бизнесменът.
Досегашният градоначалник  Станислав Благов приветства бизнес -инициативата на „ТЕЦЕКО“ като акцентира върху благотворното въздействие, което ще има алтернативния енергиен източник върху бизнес климата в  общината.  Не на последно  Благов постави и въпроса със снабдяването с природен газ не само на индустриални потребители, но и за битови нужди на свищовските домакинства. „ТЕЦЕКО” ЕООД е носител на лицензии за разпределение на природен газ в община Белене и община Свищов и доставчик от краен снабдител, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
 
 
По материали на Галя Виткова, SvishtovToday

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания